top of page

Flowers, maple leaves and olives

Flowers, maple leaves and olives

זר עגול המשלב ענפי זית המייצגים את ישראל, פרחי פרוטיאה המייצגים את דרום אפריקה, דוגווד, הפרח הלאומי של בריטיש קולומביה ועלי מייפל המייצגים את קנדה. כמובן שאפשר לעשות עיצוב דומה עם צמחים ופרחים אחרים. 

bottom of page